2006-cı il iyunun 15-də dördüncü dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.

2006-cı il iyunun 15-də dördüncü dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.