2005-ci il sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə ona “Respublikanın Xalq Artisti” fəxri adı verilmişdir

Bu ad onun əməyinə verilən ən yüksək qiymətdir.