2005-ci il mart ayının 21-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun keçirdiyi möhtəşəm muğam axşamında Rast muğamını uğurla ifa etmişdir.

2005-ci il mart ayının 21-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun keçirdiyi möhtəşəm muğam axşamında Rast muğamını uğurla ifa etmişdir.